Телефон гарячої лінії — 0800308300

Оперативно: про ситуацію на КПП

Оперативно: перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький повідомив про ситуацію на КПП станом на 21.00:

“Дзвінкове” – 30 л/а, 25 осіб;

“Косино” – 50 л/а, 40 осіб;

“Лужанка” – 100 л/а;

“Вилок” – 170 л/а, 50 осіб;

“Дяково” – 40 в/а, 5 л/а;

“Солотвино” – 300 л/а, 5 осіб;

«Ужгород»: 600 л/а, 25 вантажних, 0 автобуси, 0 осіб в пішому порядку;

“Чоп(Тиса)”: 160 л/а, 0 вантажних, 22 автобусів;

“Малий Березний”: 300 л/а, 50 осіб в пішому порядку;

Малі Селменці – 300 осіб;

Чоп пасажирський – 1000 осіб.

Іnformation on the situation at the border-crossing stations within the Transcarpathia region as of 21:00:

“Dzvinkovo” – 30 cars, 25 people;

“Kosyno” – 50 cars, 40 people;

“Luzhanka” – 100 cars;

“Vylok” – 170 cars, 50 people;

“Diakovo” – 40 trucks, 5 cars;

“Solotvyno” – 300 cars, 5 people;

“Uzhhorod”: 600 cars, 25 trucks, 0 buses, 0 people on foot;

“Chop (Tysa)”: 160 cars, 0 trucks, 22 buses;

“Malyi Bereznyi”: 300 cars, 50 people on foot;

“Mali Selmentsi” – 300 people;

“Chop (passenger)” – 1000 people.